Interieuradvies

Een écht advies geeft houvast bij het nemen van een beslissing. Een echt goed advies is gefundeerd op kennis van de feiten en omstandigheden.

Bij een interieuradvies betekent dit kennis van ú, van uw huis, hoe u daarin leeft, welke meubelstukken u wil vervangen en...welke niet. Ook kennis omtrent het budget dat u stelt.


Ons advies houdt met al die punten rekening. Dat mondt uit in een voor u passend advies.

Ons interieuradvies is degelijk en grondig en voldoet volledig aan bovengestelde omschrijving van een goed advies.