Privacy verklaring

Wiechers Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wiechers Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Zie onze cookie-statement voor gebruik van cookies op deze website.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Als Wiechers Wonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons 'privacy policy', of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of verder op de website www.WiechersWonen.nl/privacyverklaring

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Wiechers Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wiechers Wonen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Uw persoonsgegevens worden door Wiechers Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Wiechers Wonen
Entingheweg 15
7991 CC Dwingeloo
tel: 0521 591318
Welkom(a)WiechersWonen.nl